holčička

logo Svět dětí v Krči

facebook

Muzikoterapie


 Muzikoterapie neboli „léčba hudbou“ je při práci s dětmi v DC dlouhodobě využívána. Externí muzikoterapeuti pracují s dětmi formou jak aktivní tak i receptivní muzikoterapie. Mnohé výzkumy i zkušenosti prokázaly, že hudba plní ve vývoji člověka mnohonásobnou pozitivní funkci. Především stimuluje, harmonizuje a optimalizuje celkový psychický vývoj a to pozitivní stimulací emocí a stimulací funkcí, řízených pravou hemisférou mozku. Současně je dobrou prevencí především citové, ale i senzorické deprivace. Samozřejmě plní výborně i funkci terapeutickou u dětí s postižením nebo tam, kde se již vytvořily citové bloky, citová deprivace, nebo kde došlo ke stagnaci psychického vývoje, zvláště ke stagnaci vývoje řeči. Zvlášť výrazný efekt lze pozorovat u dětí s CAN a u dětí zrakově postižených.

 V DC je projekt realizován od r. 2005. Externí muzikoterapeuti (vzděláni též v oblasti psychologie, psychoterapie a spec. pedagogiky) dochází za dětmi pravidelně jedenkrát týdně. S dětmi indikovanými k muzikoterapii pracují převážně individuálně, aby dítě mohlo mít terapeuta „jen pro sebe“ a mohlo i v podmínkách kolektivního zařízení získat cennou zkušenost výhradního vztahu jednoho člověka k druhému. V některých případech se velmi osvědčuje muzikoterapie s menší skupinkou dětí, kdy se děti mohou vzájemně motivovat k aktivitě a ke společné hře a učit se sociálnímu chování.

Náklady na 1 rok:

Na celý podpůrný projekt muzikoterapie na platbu externím muzikoterapeutům

je to částka: 288 000,- (1 hodina /200,-Kč)

Z této částky je plánováno: - na projekt muzikoterapie pro děti s CAN: 80 000,- Kč

- na projekt muzikoterapie pro děti se zrakovým postižením: 70 000,-Kč.

BANNERY

Podpořte nás prosím a vložte si některý z bannerů na svůj web. Děkujeme.

Svět dětí v Krči Svět dětí v Krči

Klíčová slova pro web

Svět dětí v Krči

Dětské centrum

Kojenecký ústav
Chci pomoci

Odběr akcí, novinek

Pomozte dětem

pomozte dětem

chci pomoci

Partneři


dětský dům

logo fialka
moDesign logo
Mo.DESIGN moc děkujeme za zpracovaní loga a dalších materiálů
Tiskoviny vytváří Jana Kaňuková - moc za to děkujeme
 
penzion Sumava
Rodinný penzion Šumavous
Děkujeme majitelům i zaměstnancům penzionu Šumavous za příjemný pobyt v krásnem prostředí a péči...
 
  veselé pleny
 

Sponzoři a Dárci

tesco  

dezerterie

zaměstnanci společnosti
 
seznam CZ
THE LITTLE MOLE
international preschool of Prague
 
  krtecek
 
Finanční dary:

manželé Tikalovi, manželé Kováčovi

 
Hmotné dary:
Ilona Machová s rodinou, manželé Tikalovi, Markéta Waerzeggers,
M. Sklenář, unuo.cz, J. Kachtíková,
R. Pospíchalová
 

Správa a tvorba webových stránek:
tvorba webových stránek
 
 
Stantě se dalším sponzorem
i Vy

© Copyright 2013, Svět dětí v Krči, Všechna práva vyhrazena | Tvorba webových stránek, Absolutus.cz